SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno – Wychowawczy
dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jaworznie
ul. ks. J. Sulińskiego 41 43-608 Jaworzno

Rejestracja: tel. 32-616-35-15