W Ośrodku Rehabilitacyjno-Wychowawczym dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jaworznie wielospecjalistyczne usługi rehabilitacyjne świadczone są w ramach:

   • placówki dziennego pobytu – dla dzieci w wieku od 3 roku życia do ukończenia edukacji szkolnej,
   • ambulatoryjnej wczesnej interwencji
   • poradni ambulatoryjnych
    • poradni rehabilitacyjne
    • poradni logopedycznej
    • poradni neurologii dziecięcej ( brak kontraktu z NFZ na rok 2011)
   • Metody pracy terapeutyczno-rehabilitacyjnej stosowane w Ośrodku
    • Metody pracy terapeutycznej:
     Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
     Metoda Dennisona,
     Metoda Porannego Kręgu,
     Metoda Ośrodków Pracy,
     Metoda Klanzy,
     Metoda Frostig,
     Terapia SI,
     Terapia Biofeedback ,
     Terapia relaksacyjna,
     Program aktywności Knillów,
     Aromaterapia,
     Zajęcia rytmiczno-muzyczne,
     Zajęcia w Sali Doświadczania Świata,
     Metoda Castillo Moralesa,
     Hipoterapia.
    • Metody stosowane w rehabilitacji:
     NDT Bobath,
     PNF,
     Terapia SI,
     Lehnert-Schroth,
     Halliwick,
     Kinesiotaping ( plastrowanie dynamiczne),
    • W ramach fizykoterapii można korzystać z zabiegów:
     elektrolecznictwa,
     światłolecznictwa,
     leczenia ciepłem,
     ultradźwięków,
     biostymulacji promieniowaniem laserowym,
     pola elektromagnetycznego niskiej częstotliwości
     wodolecznictwa.