Kontakt z nami

SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno – Wychowawczy
dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jaworznie

 ul. Ks. J. Sulińskiego 41
43-608 Jaworzno

Rejestracja: tel. 32-616-35-15

Kierownictwo:

Dyrektor: Ewa Szczepańska – Jagło
tel.+48 32-616-35-15
tel/faks +48 32-616-43-29
e -mail: ewaszj@vp.pl

Z-ca Dyrektora: Dorota Husar
Główna Księgowa: Danuta Jastrząb

tel.: +48 32-616-35-15
tel/fax: +48 32-615-04-01
fax: +48 32 616-43-29

e-mail: orwddn@pro.onet.pl
lub sekretariat@orwddn.pl

Numer rachunku bankowego:
PKO S.A. I ODDZIAŁ W JAWORZNIE 67 1240 1356 1111 0000 2321 3915
PKO BP S.A. ODDZIAŁ 1 W JAWORZNIE 76 1020 2528 0000 0102 0014 2687

Regon ; KRS
REGON 270641190
KRS 0000027401
NIP: 632-17-73-482
EKD ; PKD EKD 8514 ; PKD 8690A