Ewa Szczepańska-Jagło
Dyrektor ośrodka

mgr Danuta Jastrząb
Główny księgowy, kierownik działu finansowo – księgowego

Katarzyna Graczek
Inspektor d/s księgowo – finansowych

Lidia Mamica
Starszy inspektor d/s kadr