doc. dr Małgorzata Matyja
Konsultant
specjalista rehabilitacji II stopnia, psycholog,
certyfikowany terapeuta NDT-Bobath z rozszerzeniem o kurs Baby,
absolwentka kursu Sl (Integracji Sensomotorycznej)

mgr Bożena Grudnik – Opitek
Kierownik rehabilitacji
terapeuta PNF, SI, Lehnert-Schroth
oligofrenopedagog

mgr Dorota Husar
certyfikowany terapeuta NDT -Bobath z rozszerzeniem o kurs Baby,
terapeuta PNF, SI,
ukończony kurs Kinesiotapingu
oligofrenopedagog

mgr Katarzyna Bal

certyfikowany terapeuta NDT -Bobath,
terapeuta PNF, SI,
ukończony kurs Kinesiotapingu

 

mgr Izabela Domagała
certyfikowany terapeuta NDT -Bobath z rozszerzeniem o kurs Baby,
terapeuta SI, Lehnert-Schroth
ukończony kurs Kinesiotapingu

 

mgr Aleksandra Czeleń

terapeuta PNF, SI, FITS,

ukończony kurs Kinesiotapingu

 

mgr Joanna Grabowska

terapeuta PNF,

ukończony kurs Kinesiotapingu

 

mgr Natalia Grabowska

ukończony kurs Kinesiotapingu

 

mgr Jakub Grabowski

terapeuta PNF,

terapeuta Halliwick

 

mgr Kalina Mędrek

certyfikowany terapeuta NDT-Bobath,

terapeuta Lehnert-Schroth,

ukończony kurs Kinesiotaping

 

mgr Agnieszka Mleczko

ukończony kurs Kinesiotaping

 

mgr Katarzyna Nieużyła-Dymer

ukończony kurs Kinesiotaping

 

mgr Mateusz Pietroń

terapeuta PNF, FITS,

ukończony kurs Kinesiotaping

 

mgr Justyna Rzepus

certyfikowany terapeuta NDT-Bobath,

terapeuta PNF, Lehnert-Schroth

 

mgr Ewa Sokół

terapeuta PNF, FITS,

ukończony kurs Kinesiotaping