doc. dr Małgorzata Matyja
Konsultant
specjalista rehabilitacji II stopnia, psycholog,
certyfikowany terapeuta NDT-Bobath z rozszerzeniem o kurs Baby,
absolwentka kursu Sl (Integracji Sensomotorycznej)

mgr Bożena Grudnik – Opitek
Kierownik rehabilitacji,
terapeuta PNF, SI, Lehnert-Schroth
oligofrenopedagog

mgr Dorota Husar
certyfikowany terapeuta NDT -Bobath z rozszerzeniem o kurs Baby,
terapeuta PNF, SI,
ukończony kurs Kinesiotapingu
oligofrenopedagog

mgr Aleksandra Czeleń
certyfikowany terapeuta NDT-Bobath,
terapeuta PNF, SI, FITS,
ukończony kurs Kinesiotapingu

mgr Joanna Grabowska
terapeuta PNF,
ukończony kurs Kinesiotapingu

mgr Natalia Kowalska
ukończony kurs Kinesiotapingu,
certyfikowany teraputa NDT – Bobath

mgr Jakub Grabowski
terapeuta PNF,
terapeuta Halliwick

mgr Katarzyna Nieużyła-Dymer
ukończony kurs Kinesiotaping

mgr Mateusz Pietroń
terapeuta PNF, FITS,
ukończony kurs Kinesiotaping

mgr Ewa Sokół
terapeuta PNF, FITS,
ukończony kurs Kinesiotaping

mgr Tomasz Rośko
terapeuta PNF,
terapeuta SI,
kurs kinesiotapingu

mgr Ewelina Książek
terapeuta Halliwick,
certyfikowany terapeuta NDT – Bobath,
kurs kinesiotapingu

mgr Aleksandra Masłowska
terapeuta PNF,
kurs kinesiotapingu

mgr Monika Bębenek
kurs kinesiotapingu

lic. Monika Kubiela
terapeuta PNF, FITS, Lehnert-Schroth, SI,
kurs kinesiotapingu