Katarzyna Smółka
Dr.n.med. specjalista rehabilitacji medycznej

Janusz Kamiński
Lek.med. specjalista rehabilitacji medycznej

Sławomir Kroczka
Dr.n.med. specjalista neurologii dziecięcej