W poniższym załączniku zamieszczamy obowiązek informacyjny:

obowiązek informacyjny ORWDDN wg RODO