Menu Zamknij

W ramach ambulatoryjnej wczesnej interwencji realizowanej w ramach rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego prowadzona jest kompleksowa, wielospecjalistyczna, wczesna rehabilitacja i stymulacja rozwoju psychoruchowego dzieci.

 W ramach opieki ambulatoryjnej przyjmowane są dzieci :

 • z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego,
 • z wadami wrodzonymi,
 • z wadami genetycznymi,
 • z mózgowym porażeniem dziecięcym,
 • upośledzone umysłowo,
 • wykazujące cechy opóźnionego rozwoju psychomotorycznego.

W trakcie wizyty realizowany jest indywidualny program kompleksowego usprawniania dziecka oraz program wsparcia dla jego rodziny. Program dla każdego dziecka ustala zespół terapeutyczny w składzie: dyrektor, lekarz (specjalista neurologii dziecięcej i / lub rehabilitacji), psycholog kliniczny oraz rehabilitant posiadający uprawnienia w zakresie usprawniania metodą NDT-Bobath.

Program obejmuje:

 • diagnozę i opiekę medyczną,
 • rehabilitację ruchową ( metoda NDT-Bobath, SI),
 • indywidualne ćwiczenia w basenie,
 • diagnozę i terapię logopedyczną,
 • diagnozę i pomoc psychologiczną,
 • wsparcie dla rodziny.