Menu Zamknij

Z opieki ambulatoryjnej korzystają pacjenci w ramach:

Poradni rehabilitacyjnej

Świadczenie obejmuje : poradę lekarza rehabilitacji ruchowej oraz zlecone przez niego zabiegi z zakresu:

 • kinezyterapii;
 • fizykoterapii w zakresie :
 • elektrolecznictwa,
 • światłolecznictwa,
 • leczenia ciepłem,
 • ultradźwięków,
 • biostymulacji promieniowaniem laserowym,
 • pola elektromagnetycznego niskiej częstotliwości,
 • wodolecznictwa.

Poradni logopedycznej

W ramach poradni realizowane są:

 • diagnoza zaburzeń mowy języka,
 • terapia afazji i dysfazji,
 • terapia dysfagii
 • rehabilitacja zaburzeń mowy – wspomaganie rozwoju mowy czynnej i biernej.

Ścisła współpraca specjalistów zatrudnionych w poszczególnych poradniach pozwala prawidłowo rozeznać i zabezpieczać złożone potrzeby rozwojowe dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
Efektem stwarzanych przez Placówkę warunków do kompleksowego i systematycznego usprawniania niepełnosprawnych pacjentów jest znaczny rozwój ich indywidualnej samodzielności i społecznych kompetencji, które są przydatne i wykorzystywane w życiu codziennym.